About us

Carita-Li Smyth

Carita-Li Smyth är legitimerad psykolog och har lång erfarenhet av att arbeta med mottagande i grundsärskola och handledning i lågaffektivt bemötande i pedagogiska verksamheter. Carita-Li har bred kunskap om barns utveckling generellt, fördjupade kunskaper om komplicerad inlärning och specialiserade kunskaper om intellektuell funktionsnedsättning och autism. I dag arbetar Carita-Li med barnpsykiatriskt utrednings- och behandlingsarbete samt råd och stöd och utbildning i lågaffektivt bemötande.

Daniel Elvén

Daniel Elvén är legitimerad psykolog och har lång erfarenhet av att arbeta med barn, unga och vuxna med autismspektrum tillstånd, både som pedagog och som psykolog. Idag arbetar Daniel på PsykologCompagniet i Köpenhamn och arbetar primärt med neuropsykiatriska utredningar samt med handledning av pedagogisk personal och rådgivning till myndigheter och till anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Christian Bergbom

Christian Bergbom är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av arbete med såväl barn som vuxna personer med kognitiva funktionsnedsättningar, samt deras familjer och personal i verksamheter kring personen. Christian har fördjupade kunskaper om autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning. Han arbetar idag med handledning, organisationsutveckling, konsultation, föreläsning och utbildning om funktionsnedsättningar, lågaffektivt bemötande och pedagogik till verksamheter inom vård, HVB, skola, LSS och socialtjänst.

Helene Skoglund

Helene Skoglund är legitimerad psykolog med fördjupade kunskaper om såväl barns utveckling och lärande utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv som komplicerad inlärning och autism. Helene har lång erfarenhet av att handleda personal i pedagogiska verksamheter. Idag arbetar Helene inom barnhälsovården samt med utbildning och handledning i lågaffektivt bemötande inom förskola – skola och LSS.

Thanks!

Many thanks to Ida-Li och Agnes for help with the illustrations. Thank you to Ronnie, for the idea about illustrations of affekt levels in the app. Thank you Bo, for your never-ending commitment and your inspiration. Thank you H., for allowing us to use your face outwards. Thank you Jonathan Esguerra for your help proofreading.